Hlášení městského rozhlasu ze dne 23. 11. 2022

zveřejněno: 24. 11. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou Vás zve na přivítání Adventu, a to v neděli 27. listopadu 2022 na náměstí Republiky. Program začne v 15.30 hodin dětskými dílničkami a trhy. Během odpoledne vystoupí kapela Marien [merien] a pěvecký sbor Žďáráček. Pohovoří také zástupci církví a města. Po rozsvícení vánočního stromu akci ukončí barokní ohňostroj v 18:00 hodin. Pokud děti přinesou své vánoční přání pro Ježíška, bude z nich vylosované jedno, které rozsvítí vánoční strom.

Celou adventní neděli od 9:00 do 19:00 hodin bude přístupná výstava Vánoce v devadesátkách v regionálním muzeu na tvrzi.

Městský úřad, odbor komunálních služeb oznamuje, že od listopadu tohoto roku do 31. března 2023 dochází ke změně provozní doby sběrného dvora na Jihlavské ulici. Více informací naleznete na webu města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl předán svazek klíčů + kabel. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Regionální muzeum na Tvrzi připravuje akci Mikuláš v muzeu, rezervujte si místo již nyní. V pondělí 5. prosince potkáte v Moučkově domě Mikuláše, anděla i čerta v neobvyklých rolích. Děti i dospělí se dozví, jaké dárky nosil Mikuláš našim prababičkám, kde shání dárky a mnoho dalšího. Akce je časově i kapacitně omezená, objednávejte se na tel 776 372 155. Více informací najdete na Facebooku nebo webu muzea www.muzeumzdar.cz.

Cyklus přednášek profesora Čechury nazvaný Baroko všedního dne pokračuje dnes, 23. listopadu 2022 v 17:00 hodin. Další téma je nazvané Boblig kontra Lautner. Přednáška proběhne na Staré radnici. Jednorázové vstupné 80 Kč se platí na místě. Více informací najdete na webu www.santini300.cz.

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou prodejní výstavu výrobků uživatelů Klubu v 9 – Provoněné Vánoce. Výstava bude umístěna v oddělení pro dospělé čtenáře knihovny do 25. listopadu 2022.

Dále Vás knihovna zve dne 24. listopadu 2022 od 16:00 hodin na přednášku s názvem Válka na Ukrajině..nejlepší informace je očité svědectví. Přednáší Vojtěch Dárvík Máca, reportážní a dokumentární fotograf. Beseda se uskuteční v přednáškovém sále knihovny.

Dne 26. listopadu 2022 od 9:00 hodin se v Knihovně M. J. Sychry v oddělení pro děti a mládež uskuteční celostátní akce pro podporu dětského čtenářství - Den pro dětskou knihu. Pro děti jsou připravené kvízy a soutěže. V 10:00 hodin bude následovat maňáskové divadelní představení divadla NAVLNCE - KDE SPÍ MOTÝLI.

 

VÝLUKY:

EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy budou přerušeny dodávky elektrické energie dne 25. listopadu 2022 v době od 7:30 do 11:30 hodin a dále dne 28. listopadu 2022 v době od 7:30 do 15:30 hodin a to  odběratelská trafostanice T29 OSP č. 201202 – ul. Jihlavská č.p. 1007/2 (areál bývalého OSP – ČEZ LDS s.r.o.), č.p. 759/4 (areál  ZDAR, a.s. a okolí).

VAS, a. s. oznamuje, že dne 24. listopadu 2022 v době od 7:30 do 14:00 hodin proběhne odkalování vodovodní sítě v městské části Mělkovice, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

VAS, a. s. oznamuje, že dne 25. listopadu 2022 v době od 7:30 do 14:00 hodin proběhne odkalování vodovodní sítě v městské části Stržanov, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

 

KONEC HLÁŠENÍ