Hlášení městského rozhlasu ze dne 24. 11. 2021

zveřejněno: 24. 11. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Změna v programu Přivítání adventu. Kvůli nepříznivému vývoji covidové situace přinutily okolnosti město zrušit veřejný program Přivítání adventu s rozsvěcením vánočního stromu. Přes oficiální facebookový profil města a youtube bude pro veřejnost probíhat od 17:00 hodin on-line přenos koncertu sboru C-VOX a proslovy starosty a zástupců církví. Děkujeme za pochopení.

Na základě milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči obci, kraji, státu, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku apod. vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Podrobnosti, jak milostivé léto uplatnit najdete na webu města. Dotazy směřujte na informační linku 770 600 800, nebo navštivte kancelář Člověka v tísni na městském úřadě, případně Občanskou poradnu Žďár.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byla předána čepice. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ulici Revoluční, č. o. 27, č. p. 1829, byt č. 34. Základní nájemné činí 1 690,- Kč/měsíc. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášeno k trvalému pobytu šest osob. Přihlášku odevzdejte nejpozději do 9. prosince 2021 do 12:00 hodin.
Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na promítání dokumentárního filmu Hon za utopií v rámci projektu „Promítej i Ty“. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále knihovny.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Vás srdečně zve na výstavu fotografií Antonína Vystrčila „Moje cesty“, která je umístěna v Čechově domě a na výstavu fotografií v Galerii u Sychry „60 let Fotoklubu Český Krumlov“. Obě výstavy jsou ke zhlédnutí do konce listopadu 2021.

 

VÝLUKY:   

VAS, a. s. upozorňuje odběratele vody, že do 8. prosince 2021 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáře nad Sázavou a městské části Radonín, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popřípadě krátkodobému zvýšení zákalu vody.

VAS, a. s. oznamuje, že z důvodů nutných údržbářských prací na vodovodních řadech dojde k zastavení dodávky vody a to dne 25. listopadu 2021 v době od 7:30 do 12:30 hodin na ulici Nádražní č. o. 39, 41, 47, 49, 55, 57, 67 a dále na ulici Chelčického č. o. 7, Kaufland.

EG. D, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 26. listopadu 2021 v době od 7:30 do 14:30 hodin a to část Mělkovic od d. č. 307, 302 a 2496 směr Veselíčko, včetně samoty č. 306 a Plíčky (d. č. 363, 349, 388), obec Veselíčko, odběratelská trafostanice Veselíčko silo č. 201071 (mimo odběratelské trafostanice Achp č. 201069 a mimo hájenky č. 41 směr Jámy).

EG. D, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1. prosince 2021 v době od 7:30 do 14:30 hodin na ulici Nádražní – pravá strana od kruhové křižovatky s ulicí Strojírenskou směr vlakové nádraží, po objekt Škoda Auto … včetně (č. o. 35 – 67 lichá), kiosek před Lagunou (parc. č. 6131/1) a dále ulice Dvořákova č. o. 6 (Global Elektro a Hecht).
Bližší informace naleznete na stránkách EG. D, a.s.

 

KONEC HLÁŠENÍ