Hlášení městského rozhlasu ze dne 29. 5. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s opravou povrchu komunikace na ulici Libušínská a tím související uzavírkou je zrušena bez náhrady zastávka MHD Libušínská, do odvolání, nejpozději však do 7. 6. 2020. Namísto zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky: Linka č. 1 – nejbližší zastávka Studentská, linka č. 4 – nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova, linka č. 5 – nejbližší zastávka Havlíčkovo náměstí, linka č. 8. - nejbližší zastávka Wonkova.

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31 na ul. Brodská v budově č. p. 1932, č. or. 43 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné je 1 620,- Kč/měsíc. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit žadatelé nebydlící, ale i žadatelé, kteří již jsou nájemci obecního bytu a jejich byt nebyl v minulosti rekonstruován. Zároveň jsou ochotni se přestěhovat do jiného, v tomto případě zrekonstruovaného bytu č. 11 ve stejném domě, ve kterém se nachází nájemcem užívaný byt. Přihlášky do výběrového řízení je možno odevzdat nejpozději do 4. června 2020 do 12:00 hodin.

 

VÝLUKY:

Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že z důvodu nutných údržbářských prací na vodovodních  řadech bude zastavena dodávka vody dne 3.6.2020 od 7: h. do 13:00 h. na ulici Makovského č. 1656, 1657, 1658 a ulici Špálova 1659, 1660, 1661.

Dále pak Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že ve dnech 1. června – 8. června 2020 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou, Radonínu a Budči, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto a minulého týdne předány následující nálezy:  dvě peněženky, hotovost. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři.                      

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Zveme Vás na Letní cvičení na Farčatech, které pořádá Město Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár.

Cvičení probíhá každé úterý, středu a neděli od 18 hodin od 2. června do 26. srpna 2020. Cvičení jsou zdarma pro všechny účastníky.

Oznamujeme, že zítra v sobotu 30.5.2020 se konají od 8 hodin do 11 hodin na náměstí Republiky farmářské trhy.

 

KONEC HLÁŠENÍ