Hlášení městského rozhlasu ze dne 3. 8. 2022

zveřejněno: 3. 8. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu a sbírku školních potřeb pro děti. Věci je možné odevzdat po telefonické dohodě na čísle 730 163 135.  Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že do odvolání, nejpozději však do 30. listopadu 2022, dojde v souvislosti s uzavírkou ulice Jamborova k následujícímu opatření v MHD:
 - zrušena bez náhrady bude zastávka MHD Jamborova. Nejbližší zastávky jsou Novoměstská a Neumannova.
Pro dotčené linky MHD budou vydány výlukové jízdní řády, může dojít k úpravě časových poloh některých spojů.
Děkujeme za pochopení

Městský úřad odbor finanční upozorňuje držitele psů, že se blíží splatnost poplatku za 2. pololetí letošního roku, který je nutné uhradit do 31. srpna. Bližší informace podá Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Upozorňujeme občany, že již uplynula splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Žďár nad Sázavou nebo bezhotovostním převodem. V případě dotazů nebo žádostí o splátkový kalendář kontaktujte odbor komunálních služeb.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v letním období bude změna svozu směsného komunálního odpadu a to do 30. září 2022. Popelnice se v tomto období budou svážet každý týden. Pokud popelnici každý týden nezaplníte, i nadále ji můžete přistavovat dle potřeby 1 x 14 dní. Od 1. října 2022 se opět vrátí svoz 1 x 14 dní v sudé týdny.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány dvě zdravotní karty pojišťovny, mobilní telefon, svazek klíčů, peněženka s hotovostí, platební karta. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Regionální muzeum zve na výpravnou výstavu Roky v baroku. Na hravé výstavě si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak žili lidé v době baroka. Vstupné je 30 korun pro děti a 50 korun pro dospělé.
Výstava trvá do 6. listopadu 2022. Více informací hledejte na webu muzea muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Věž kostela svatého Prokopa je veřejnosti otevřena do 30. září 2022 každý den mimo pondělí a deštivého počasí. Komentovaná prohlídka začíná v Regionálním muzeu na tvrzi. Vstupné činí 40 a 20 korun. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu 5 odstínů žen, která je umístěna v Čechově domě a v Galerii u Sychry až do konce srpna 2022.
Zároveň Vás knihovna upozorňuje návštěvníky na změnu půjčovní doby přes letní prázdniny. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.
Více informací na webových stránkách www.knihzdar.cz

 

VÝLUKY:

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že z důvodu nutných údržbářských prací na vodovodních řadech bude přerušena dodávka vody dne 8. srpna 2022 od 7:00 do 10:00 hod – celá ulice Štursova.
Dále pak 8. srpna 2022 v době od 7:00 do 14:00 hodin ulice Alšova, č. p. 1, Jamborova č. p. 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, ulice Ladova, č. p. 1, 3. Více informací na webových stránkách města.
Děkujeme za pochopení.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.