Hlášení městského rozhlasu ze dne 3. 9. 2021

zveřejněno: 3. 9. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že došlo ke zpoždění v postupu prací při rekonstrukci silnice I/37, o tomto zpoždění jsme nebyli informováni a byla připravena opatření v MHD na další etapu. Vzhledem k legislativě a složité problematice zavádění operativních změn v dopravě informujeme, že opatření platná do pondělí 30. 8. 2021 se prodlužují do pátku 3. září 2021 včetně.

Jedná se o tato opatření:

  • zrušeny jsou zastávky MHD Vnitřní a Květná
  • nebude obsluhována zastávka MHD a linkových spojů Bezručova, stadion ve směru z centra
  • náhradní zastávka bude pro všechny dotčené linky (1, 2, 3, 5, 6, 7) zastávka Wonkova
  • u linky č. 1 bude u spoje č. 2 vynechána zastávka Wonkova

Obyvatelé Vysočan mohou jako náhradu za MHD využít ke spojení ve směru poliklinika, ulice Žižkova, Strojírenská a nádraží linkovou dopravu linky č. 840107 (ZR – Sněžné – Spělkov) ze zastávky Vysočany na ulici Vysocká.

Avizovaná opatření pro další etapu prací budou platná od soboty 4. září 2021.

Jsou to:

  • zrušeny budou zastávky MHD Bezručova, stadion; Nová, Vejmluvova
  • nebudou obsluhovány zastávky MHD Sychrova a Bezručova, u pily linkami č. 3 a 5
  • nejbližší zastávka bude pro dotčené linky 3 a 5 zastávka Květná
  • pro linky 3 a 5 budou vydány výlukové jízdní řády

Děkujeme za pochopení                                      

 

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje občanům, že si mohou v informační kanceláři zdarma vyzvednout sadu tašek na tříděný odpad. Podmínkou pro vydání jedné sady na domácnost je předložení občanského průkazu s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech.

Rada města informuje, že byla schválena Pravidla pro participativní rozpočet. Občané města Žďár nad Sázavou tak mohou průběžně do 30. září 2021 podávat své náměty a podněty. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1932, č. o. 43, byt č. 6 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 659,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášení k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 16. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Horní, č. p. 1679, č. o. 22, byt č. 1 ve Žďáře nad Sázavou. Základní nájemné činí 5 951,- Kč/měsíc. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VÝLUKY:

EG. D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 7. září 2021 v době od 7:30 do 12:00 hodin a to na ulici Nádražní - pravá strana od č.1142/46 po kruhovou křižovatku s ul. Strojírenská /Smetanova
(obchodní areál č. 1142, 1141, 2186 a okolí), vč. ul. Dvořákova střední zdravotnická škola č.404.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy – peněženka bez hotovosti a svazek klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

Knihovna Matěje Josefa Sychry se přidala k projektu „Odlož mobil v Knihovně“, která probíhá do 15. září 2021 v celém Kraji Vysočina.  Více informací na www.odlozmobil.cz.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY

Přijměte pozvání na koncert swingové kapely Pirate Swing Band, který se koná ve středu 8. září 2021 na nádvoří Rezidence Veliš. Zazní hudba Queen, Beatles, Rolling Stones a další. Vstupenky jsou již nyní v prodeji v turistickém informačním centru na staré radnici za 220 Kč.  

V pátek 10. září 2021 Vás zveme na procházku městem s historikem Miloslavem Lopaurem s názvem „ Příběh kovu ve žďárských ulicích“. Sraz je v 16:00 hodin u regionálního muzea na Tvrzi.

Na neděli 12. září 2021 je pro děti připravený celodenní program Alotria na humnech. Děti si mohou vyzkoušet hry z dob svých rodičů i prarodičů. Program bude probíhat od 10:00 do 17:00 hodin na Farských humnech.

V sobotu 11. září 2021 proběhne akce s názvem „Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina“ a to na přírodním koupališti u Nového Města na Moravě. Registrace probíhá od 14:00 hodin, samotný start je stanoven na 15:00 hodinu. Těšit se můžete na dílničky pro malé i velké, plavby po vodě, slackline a mnoho dalšího.

 

KONEC HLÁŠENÍ