Hlášení městského rozhlasu ze dne 31. 3. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb informuje, že vzhledem k vládnímu nařízení o omezení pohybu osob, dochází od 1. dubna 2021 k dodatečným úpravám jízdních řádů MHD. Tyto jízdní řády najdete ve vozech MHD, na webu dopravce i města. Od 1. dubna 2021 dochází k posílení linek 2, 4, 6 a k úpravě časových poloh na lince č. 5. Tyto jízdní řády platí do 30. dubna 2021. V případě uvolnění vládního omezení pohybu je MHD připravena na situaci reagovat.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že na Velikonoční pondělí 5. dubna 2021, kdy bude mimo provoz skládka v Ronově nad Sázavou, nebude uskutečněn svoz kontejnerů od bytových domů. Tato pondělní trasa bude nahrazena v sobotu 3. dubna 2021. Svoz papíru se uskuteční v úterý 6. dubna 2021.

Rada města informuje, že byla schválena Pravidla pro participativní rozpočet. Občané města Žďár nad Sázavou tak mohou průběžně do 30. září 2021 podávat své náměty a podněty. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje občanům nad 70 let, kteří potřebují pomoci s registrací na očkování proti nemoci Covid-19, mohou volat na telefonní číslo 778 880 634, opakuji 778 880 634. Volejte v pracovní dny mezi osmou a patnáctou hodinou. Pokud nemůžete úřad kontaktovat telefonicky, přijďte na sociální odbor městského úřadu.

Dotazník potřebný k očkování si občané mohou stáhnout v aktualitách na webu města. Pokud nemáte možnost si dotazník vytisknout, můžete si ho vyzvednout v informační kanceláři v přízemí Městského úřadu.

Upozorňujeme držitele psů, že poplatek, který má být uhrazen do 31. března 2021 mohou uhradit až do 30. června 2021. Využijte především bezhotovostní platbu, kterou proveďte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100. Bližší informace poskytne p. Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na pokračující kůrovcovou kalamitu. Pravidelně kontrolujte svoje lesy. Napadené zelené stromy s opadávající kůrou či stromy rezavějící, je třeba zpracovat a odvést z lesa do konce března 2021, popřípadě mechanicky asanovat či chemicky ošetřit. Na tyto činnosti jsou poskytovány státem dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 33, v budově č. p. 1905, č. or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 696,- Kč/měsíc. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2, v budově č. p. 1829, č. or. 27 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 651,- Kč/měsíc. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba. Přihlášky na oba byty odevzdávejte do 15. dubna 2021 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

EG.D, a. s.  oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie na ul. Libušínská č. 195/40 a to dne 8. dubna 2021 od 7:30 – 10:30 hodin.

EG.D, a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v části chatové lokalikty Krejdy – od chaty č. 92 a 186 po chatu č. 161 včetně, dále chata č. 7, 8, 9 a 174 dne 9. dubna 2021 od 7:30 do 14:30 hodin.

EG.D, a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Stržanov – část lokality nových RD: d. č. 100, 101, 105, p.č. 352/34, p. č. 352/36 dne 9. dubna 2021 od 7:30 do 15:00 hodin.  Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy – dva svazky klíčů a mobilní telefon. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ