Hlášení městského rozhlasu ze dne 31. 7. 2019

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Vzhledem ke dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových a především pak podzemních vod, včetně vody z vodovodního řadu. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

V informační kanceláři MěÚ Žďár nad Sázavou je možné si zdarma vyzvednout sadu tašek na tříděný odpad. Podmínkou pro vydání jedné sady na domácnost je předložení občanského průkazu s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou Vás zve v rámci projektu Aktivně pro Žďár na letní cvičení na Farčatech, a to každé úterý a středu od 18:00 hod. V úterý si můžete zatančit zábavné tance všech stylů a středy jsou věnované cvičení a posilování. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Brodská, č. p. 1905, č. o. 33, byt č. 18, Žďár nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 494,- Kč/měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášky je možné odevzdávat do 15. srpna 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: svazek klíčů, sportovní bunda, 2x mobilní telefon, finanční hotovost a svazek klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ