Hlášení městského rozhlasu ze dne 31. 7. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

---

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 1 a bytu č. 29 na ulici Brodská, v budově č. p. 1936, č. or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3. Na bytu č. 1 jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby, na bytu č. 29 je k trvalému pobytu přihlášena jedna osoba. Základní nájemné u obou bytů činí 1.651,- Kč/měsíc.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31 na ulici Revoluční v budově č. p. 1829, č. or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1.651,-Kč/měsíc. Dále pak záměr na pronájem bytu č. 28 na ulici Brodská v budově č. p. 1905, č. or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní měsíční nájemné činí 1.696,- Kč/měsíc. Na obou bytech nejsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu žádné osoby.

Přihlášky do výběrového řízení je možno odevzdat do 6. srpna 2020 do 12:00 hodin.

 

VÝLUKY:

E.ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 6. srpna 2020 od 7:00 do 9:30 hodin na ulici Jamská 2528/71 – trafostanice Holoubek.

E.ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 6. srpna 2020 od 10:00 do 12:30 hodin v Mělkovicích od lokality nových RD směrem ke Žďáru nad Sázavou, včetně napájení železničního přejezdu a autobazaru Vysočina, chaty „Ve smrčkách za tratí“, trafostanice Mělkovice plemenáři a dále pak trafostanice Veselíčko ACHP č. 201069 (Agroslužby).

E.ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 8. srpna 2020 od 7:30 do 19:00 hodin pro odběratelskou trafostanici T72 Vamafil na ulici Jamská č. 2360/49.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou odbor finanční oznamuje, že během tohoto týdne byly na ztráty a nálezy předány nálezy z Českých drah. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ