Hlášení městského rozhlasu ze dne 31. 8. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme držitele psů, že ještě dnes mohou zaplatit místní poplatek za 2. pololetí. Poplatek můžete uhradit hotově či platební kartou na pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem. Bližší informace Vám poskytne Miroslava Zachová nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ulici Revoluční č. o. 30, byt číslo 20. Základní měsíční nájemné činí 1 459,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 15. 10. 2018. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

Dále záměr na pronájem bytu na ulici Revoluční č. o. 30, byt číslo 9. Základní měsíční nájemné činí 1 459,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. 11. 2018. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

Dále záměr na pronájem bytu na ulici Brodské č. o. 11, byt číslo 21. Základní měsíční nájemné činí 1 459,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. 11. 2018. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu čtyři osoby.

Dále záměr na pronájem bytu na ulici Brodské č. o. 43, byt číslo 29. Základní měsíční nájemné činí 1 432,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. 11. 2018. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Přihlášky na vyhlášené záměry je možné odevzdat nejpozději do 13. září 2018 do 12:00 hodin.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Regionální muzeum Vás zve na výstavu „Žďár na sklonku monarchie“.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve od 3. – 27. 9. 2018 vstupní haly na výstavu velkoformátových fotografií členů Fotoklubu Vysočina „ Krajina Vysočiny“.

Kino Vysočina Vás zve v sobotu 1. září 2018 na minifestival českých filmů: 13:00 hod. „Žalman aneb Naslouchám tichu země“, 14:30 hod. „Krkonoše“, 16:30 hod. „Miss Hanoi“, 18:30 hod. „Jan Palach“, 20:30 hod. „Chata na prodej“.

 

KONEC HLÁŠENÍ