Hlášení městského rozhlasu ze dne 6. 5. 2022

zveřejněno: 6. 5. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s akutní opravou komunikace na ulici Neumannova je od dnešního dne zrušena zastávka MHD Neumannova pro oba směry a zastávka Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

 • nejbližší zastávka Studentská
 • náhradní zastávka pro linky č. 4, 6 a 8 Novoměstská
 • náhradní zastávka pro linku 3 je pro oba směry zastávka linkové dopravy Convent


Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pořádáním tradiční Žďárské pouti dojde v době od pondělí 9. května 2022 do pondělí 16. května 2022 včetně ke zrušení zastávek MHD:

Libušínská - místo zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky:

 • linka č. 1 - nejbližší zastávka Studentská
 • linka č. 4 - nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova
 • linka č. 5 - nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.
 • linka č. 8 - nejbližší zastávka Wonkova

Libická (na ul. Revoluční)

 • linka č. 1 - pro spoj č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, pro spoj
 • linka č. 2 - je náhradní zastávkou Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)
 • linka č. 3 - náhradní zastávka Brodská, obch.  domy (na straně u obchodních domů)       
 • linka č. 8 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)

Libická (u Orlovny)

 • náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodu Qanto)

Sázavská  

 • je zrušena bez náhrady.

 

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že od pondělí 9. května 2022 začnou dopravní omezení na ulici Jihlavská. V souvislosti s nimi dojde ke změnám ve vedení MHD. Zastávka Strojírenská ŽĎAS bude pro linku č. 1 přemístěna na příjezd k hlavní bráně Žďasu. Zastávka Jihlavská HETTICH bude pro MHD přemístěna do prostoru dolní brány firmy Hettich, pro linkové spoje bude přemístěna o cca 300m směrem k Novému Veselí.

Vedení MHD:
Linka MHD č. 1:

 • spoj č. 2 – od přemístěné zastávky Strojírenská ŽĎAS bude veden areálem firmy a končí na přemístěné zastávce Jihlavská HETTICH, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 3 – výchozí zastávka je Jihlavská HETTICH, spoj je veden areálem Žďasu, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 4 - zrušen

Linka MHD č. 3:

 • spoje č. 1, 3, 9, 4, 6, 8, 10 – zrušena zastávka Jihlavská HETTICH
 • spoje č. 5, 7 – končí na zastávce Jihlavská HETTICH (pro tyto spoje je zrušena konečná zastávka autobusové nádraží)
 • spoj č. 12 – výchozí zastávka Jihlavská HETTICH (pro tento spoj je zrušena výchozí   zastávka autobusové nádraží)

 Linka MHD č. 9 - zrušena obsluha zastávky Jihlavská HETTICH

Bližší informace a jízdní řády naleznete na stránkách města. Děkujeme za pochopení

 

Vypouštění ovcí na pastvinu na Zelené hoře proběhne ve středu 11. května 2022 v 16:00 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu a sbírku školních potřeb pro děti. Věci je možné odevzdat každé pondělí, v době od 15:00 do 17:00 hodin v garážích ve dvoře za budovou Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány klíč od vozu, mobilní telefon a svazek klíčů. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fotografií Aleny Češkové „Soulad“, která je umístěna v Čechově domě do konce června 2022.

Dále Vás Knihovna Matěje Josefa Sychry srdečně zve na výstavu fotografií „Santini hledáčkem fotoaparátů“ členů Fotoklubu Vysočina, která je umístěna po celý květen a červen v Galerii u Sychry.  Výstava je realizována za podpory Města Žďár nad Sázavou.

 

VÝLUKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.