Hlášení městského rozhlasu ze dne 9. 9. 2022

zveřejněno: 9. 9. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou Vás všechny zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční dnes, 9. září 2022 od 13:00 do 18:00 hodin.
Zaměstnanci úřadu mají pro Vás připraven bohatý program, který potěší děti i dospělé. Je připravena prohlídka podzemního krytu, vědomostní a zábavné soutěže pro děti a dospělé, tvořivé dílny pro zájemce bez rozdílu věku, jízda na koloběžkách, skákací nafukovací hrad a jiné.  Městská policie pořádá Den otevřených dveří ve stejném termínu ve svém sídle na nám. Republiky. Zájemce o prohlídku sveze od úřadu na služebnu historický autobus.

Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu a sbírku školních potřeb pro děti. Věci je možné odevzdat po telefonické dohodě na čísle 730 163 135.  Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje, že dne 5. září 2022 byly odebrány vzorky ze studánek. Studánka Salvátorka je v pořádku a vyhovující. Studánky U Křiváku a Klafar jsou nevyhovující. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pokračováním rekonstrukce silnice I/37 bude do 9. října 2022 včetně, následující opatření v MHD:

Zrušeny budou zastávky MHD :

  • Zámek
  • Bezručova u Pily – směr Tokoz pro linku č. 2 – mimo spoje 1 a 27
  • Tokoz – pro linku č. 2 – mimo spoje 1, 2, 27 a 28
  • Pilská nádrž – mimo spojů 1, 2, 27 a 28 linky č. 2

Vedení MHD:

  • Pro linku č. 2 ve směru z centra – mimo spojů č. 1 a 2 budou náhradní zastávky Nová, Vejmluvova a Sychrova.

Pro dotčené linky MHD budou vydány výlukové jízdní řády. Děkujeme za pochopení. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v letním období bude změna svozu směsného komunálního odpadu a to do 30. září 2022. Popelnice se v tomto období budou svážet každý týden. Pokud popelnici každý týden nezaplníte, i nadále ji můžete přistavovat dle potřeby 1 x 14 dní. Od 1. října 2022 se opět vrátí svoz 1 x 14 dní v sudé týdny.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány mobilní telefon, chytré hodinky, karta ZDAR, jízdní kolo a dva svazky klíčů. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V sobotu 17. září 2022 se od 11:00 hodin do 20:30 hodin na Farských humnech uskuteční oblíbený food festival Futrování na Farských. Budete moci ochutnat jídla z celého světa. Na podiu vystoupí kapely Sorry, Martin Harich a The Tap Tap. Slack line exhibici a workshopy předvede uskupení Slack Show. Celý večer zakončí barokní ohňostroj. Podrobnosti najdete na webu města a facebooku.

V neděli 18. září pokračují oslavy 300 let Zelené hory. Od 17:00 hodin se můžete vydat na prohlídku Galerie barokního umění ze sbírek Národní galerie Praha v  Zámku Žďár. Provází profesor Vít Vlnas. Od 19:00 hodin začíná v kostele na Zelené hoře divadelní představení Santiti od pražského sdružení JEDL. V hlavní roli se představí držitelka Ceny Thálie Lucie Trmíková. Vstupenky za 200 Kč zakoupíte na místě. Celý program oslav najdete na www.santini300.cz.

Město Žďár nad Sázavou oznamuje, že probíhá festival Slavnosti jeřabin s následujícím programem. Klub výtvarných umělců Horácka a rakouský spolek TOGETHER vystavují svá díla v galerii na Staré radnici a v kapli svaté Barbory. Celá výstava potrvá do 18. září 2022. Všichni jsou srdečně zváni.

Regionální muzeum zve na výpravnou výstavu Roky v baroku. Na hravé výstavě si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak žili lidé v době baroka.Vstupné je 30 korun pro děti a 50 korun pro dospělé.
Výstava trvá do 6. listopadu 2022. Více informací hledejte na webu muzea muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Věž kostela svatého Prokopa je veřejnosti otevřena do 30. září 2022 každý den mimo pondělí a deštivého počasí. Komentovaná prohlídka začíná v Regionálním muzeu na tvrzi. Vstupné činí 40 a 20 korun. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz.

 

VÝLUKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ