Mimořádné hlášení městského rozhlasu

zveřejněno: 31. 7. 2018

Vážení občané, věnujte pozornost mimořádnému hlášení.

 

Výzva – ohrožení bezpečnosti

Vyzýváme občany, aby od 31. 7. 2018 do 3. 8. 2018 nevstupovali na cestu vedoucí po hrázi Kamenného rybníka na ul. Jihlavská. V její těsné blízkosti probíhá aktuálně harvestorová těžba kůrovcového dříví. Hrozí vážná újma na zdraví a majetku v důsledku pádu stromu či jeho části.

 

KONEC MIMOŘÁDNÉHO HLÁŠENÍ