Neodkladné agendy městského úřadu

VSTUP DO BUDOVY ÚŘADU POUZE V NEODKLADNÝCH ZÁLEŽITOSTECH

 

Úsek tajemnice a správy MěÚ

 • Podatelna

 

Czech POINT

 • pondělí a středa 7:30 – 16:00 - na pracoviště Czech POINT je nutné se telefonicky objednat na tel. čísle 566 688 152 na konkrétní hodinu

 

Živnostenský úřad

 • ohlášení živnosti
 • žádost o koncesi
 • živnostenské oprávnění (možnost zahájit podnikatelskou činnost)

 

Odbor dopravy

Registr řidičů

 • řidičské průkazy, profesní osvědčení, digitální karta - výměna neplatného či vydání náhradního dokladu při ztrátě nebo odcizení) POUZE U ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ, zajišťujících nezbytný provoz v nouzovém stavu
 • vrácení řidičského průkazu nebo upuštění od zbytku zákazu řízení, pokud má žadatel všechny potřebné podklady k dispozici
 • odevzdání řidičského průkazu při zákazu řízení

Registr vozidel

 • trvalé vyřazení vozidla, dočasné vyřazení vozidla (depozit) a vyzvednutí vozidla z depozitu
 • oznámení o ztrátě SPZ a vydání nové SPZ při ztrátě či poškození
 • vydání náhradního osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) při ztrátě nebo poškození
 • registrace vozidla subjektům zajišťujících nezbytný provoz v nouzovém stavu
 • řešení nesouladu v dokladech vozidla, zjištěných při STK

 

Ostatní úkony snesou odklad, protože správní lhůty se za nouzového stavu pozastavují. Platnost protokolu z evidenční kontroly se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu, platnost převozních značek taktéž atd. Neuplatňuje se povinnost hlásit změnu v registru vozidel do 10 pracovních dnů. Nadále jsou platné i propadlé řidičské průkazy a profesní osvědčení.

Standartní provoz odboru bude zahájen s ukončením opatření Vlády ČR.

Případné platby vyřizujte bezhotovostně PŘEVODEM.
Při zpoždění platby nebudou účtovány poplatky z prodlení.

Vstup pouze s rouškou či jinou ochranou obličeje bránící nákaze (šátek, šála…)