Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 28. 2. 2019
splatnost do 31. 3. 2019

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku, který má být uhrazen do 31. března 2019. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete na webových stránkách města www.zdarns.cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 2/2018, o místních poplatcích).

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.