Informace k místnímu poplatku ze psů

zveřejněno: 24. 2. 2017
splatnost do 31. 3. 2017

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2017. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle 566 688 147. Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete zde: www.zdarns.cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 5/2010, o místních poplatcích + dodatek č. 2/2012).

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.