Milostivé léto 2023

zveřejněno: 13. 9. 2023

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou rozhodlo 7. září 2023 na svém zasedání o připojení města k akci Milostivé léto 2023. V rámci Milostivého léta 2023 může město svým dlužníkům odpustit příslušenství poplatku.

 

Milostivé léto se týká pouze dluhů, které:

  • pochází z místních poplatků (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa…),
  • vznikly před 30. září 2022,
  • nejsou vymáhány soudním exekutorem.
     

Dlužník, který chce využít Milostivého léta, musí podat na příslušný odbor městského úřadu žádost o mimořádné odpuštění příslušenství poplatku a zaplatit jistinu (ve výši původního dluhu), a to nejpozději do 30. listopadu 2023. V případě dluhu vyššího než 5 000 Kč lze dluh uhradit ve splátkách. 

 

Dluhy v jednotlivé výši do 200 Kč, které v součtu nepřesahují 1 000 Kč zanikají automaticky bez žádosti.

 

Bližší podrobnosti naleznete zde:

www.milostiveleto.cz

https://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/