Baterkománie

zveřejněno: 4. 5. 2018
Soutěžíme ve sběru baterií

Městský úřad Žďár nad Sázavou se během letošního roku zapojil

do krajské aktivity pořádané ve spolupráci s kolektivním systémem

ECOBAT nazvané BATERKOMÁNIE.

V praxi to pro znamená, že v termínu 16. dubna – 15. října 2018

budeme sbírat spotřebitelské baterie (jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory).

U hlavního vstupu MěÚ je umístěn sběrný box (tubus), kam může

kdokoli nepotřebné baterie odkládat. Další box je umístěn ještě u bočního vchodu do MěÚ (od budovy Hasičské pojišťovny).

V této soutěži se hodnotí počet odevzdaných baterií jednotlivých úřadů.

Baterie budou po ukončení sběru přepočítány podle počtu zaměstnanců

daného úřadu a úřad s nejvyšším množstvím posbíraných baterií

na osobu vítězí.

Vstup MěÚ

Základní motivace k účasti je samozřejmě aktivní přispění k ochraně životního prostředí.
Dalším a jistě neméně důležitým motivátorem může být podpora charitativního projektu. Obec, v jejímž úřadě se vybere nejvíce baterií, získá finanční příspěvek na podporu vybraného charitativního projektu.

Za Žďár nad Sázavou bylo navrhnuto pořízení tzv. ,,preventivního stanu" pro potřeby organizace Ponorka i města. (Stan, by se využíval na veřejných akcích jako nástroj, který by zábavnou formou preventivně působil na děti a mladistvé v oblasti užívání návykových látek a závislostí, v oblasti nevhodného chování  a vztahů, vandalismu a kriminality, v oblasti sociálních sítí a internetu, v oblasti finanční gramotnosti, v oblasti zdravého životního stylu apod.)

Budeme tedy rádi, pokud se rozhodnete do Baterkománie zapojit.

 

Společně se můžeme pokusit podpořit dobrou věc.

Baterkománie