Důležité upozornění – třiďte lépe bioodpady!!!

zveřejněno: 4. 3. 2016

Upozorňujeme občany na stížnosti ze strany zpracovatele bioodpadu z našeho města.
Velmi se zhoršila kvalita sváženého bioodpadu, zejména z bytových domů ve Žďáře nad Sázavou.
I přes veškerou snahu si s plastovými obaly, ve kterých je často bioodpad do nádob odkládán, systém bioplynové stanice neporadí, neboť bioplynová stanice není spalovna.
Již ve svozu, uskutečněném v únoru letošního roku, jsme za takto nekvalitní materiál zaplatili 18110,-  Kč, jelikož jsme 14,68 t museli odvézt na skládku do Ronova.
Zde je nutno připomenout, že za uložení na skládce zaplatíme 850,- Kč namísto 320,- Kč, a také cesta na skládku je finančně nákladnější, než místní bioplynová stanice.
Pro lepší informovanost necháme vyrobit nové samolepky na kontejnery 1100 l k bytovým domům.
Dle pracovníků bioplynové stanice je odpad z okolních obcí v nesrovnatelně lepší kvalitě než od našich občanů.

Žádáme občany především v bytových domech o důsledné třídění!

 

Bioodpad ze Žďáru

Bioodpad ze Žďáru