Vývoz bioodpadů

Druh nádoby Četnost svozu Den svozu Lokalita
Biopopelnice 240 l 1 x týdně úterý ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6
Biopopelnice 240 l 1 x týdně středa ZR 7
Biokontejnery 1100 l 1 x týdně středa území celého města