Vývoz bioodpadů

Vývoz biopopelnic v zimním období

V zimním období (leden – březen 2020) bude vývoz prováděn 1x měsíčně (pouze v případě příznivých klimatických podmínek).

Uvádíme přesná data svozu:

21. 1. - 22. 1. 2020
18. 2. – 19. 2. 2020
24. 3. – 25. 3. 2020

 

Od 1. 4. 2020 bude svoz obvyklý – každý týden úterý či středa podle pravidelného harmonogramu.

Druh nádoby

Četnost svozu Den svozu Lokalita
Biopopelnice 240 l 1 x týdně úterý ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6
Biopopelnice 240 l 1 x týdně středa ZR 7
Biopopelnice 240 l 1x 14 dní (sudý týden) středa Veselíčko, Radonín
Biopopelnice 240 l 1x 14 dní (sudý týden) úterý Stržanov
Biokontejnery 1100 l 1 x týdně středa území celého města

 

Případné změny budou zveřejněny ve Žďárském zpravodaji a na webových stránkách města.