Informace k sečení trávy

zveřejněno: 21. 5. 2018

Plán sečí do 31. 5. 2018:
V současnosti jsou dokončována dětská hřiště, sečení probíhá  na Stalingradě a Přednádraží. Dále je požadováno provést do konce května seče U Klafárku, Komenského, Dr. Drože, U Jezu, Malá, Husova, Drdlova, Veselská, Smeykalova, J. z Poděbrad, Binkova, Nádražní, Strojírenská, Smetanova, Klafar, Sázavská, Vodojem, Lučiny.

Plán sečí bude průběžně upřesňován podle klimatických a vegetačních podmínek. 

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Eva Křesťanová, tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz
Ing. Dana Wurzelová, tel.: 566 688 180, 724 984 857, e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz


3. 5. 2018

Sečení trávy v tomto roce bylo zahájeno 18. 4. 2018, sečeny již byly plochy:
průjezdní úseky zařazené ve II. intenzitní třídě, Vysočany, sídliště U Průmyslovky, u Lidlu a polikliniky, Kino Vysočina, Barákova, modré hřiště, volnočasový areál Libušín.

Plán pro další 2 týdny:
plochy pro pouť, průjezdní úseky, centrum města s okolím divadla,
na to naváží plochy:  dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana", Dům kultury, centrální parkoviště, Atrium za obchodními domy, Městský úřad, sídliště Stalingrad.


 

Minimální počty sečí dle intenzitních tříd

Intenzitní třída údržby
lokality 
Minimální předpokládaný 
počet sečí za rok 

I.
Centrum, divadlo

 7

II.
Dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana",
Dům kultury, plocha u Lidlu, centrální parkoviště,
Atrium za obchodními domy, Městský úřad, u polikliniky,

1. máje, Kino Vysočina, průjezdní úseky kolem hlavních

komunikací 

 5

III.
Stalingrad, U Průmyslovky, Přednádraží, Libušín,
Klafar, Klášter, Vysočany, Vodojem, Purkyňova,
U Táferny, Lučiny, Barákova, Komenského, Dr. Drože,
U jezu a ul. Malá

 3

IV.
cyklostezky, háj Chelčického, Jamská,
okolí Zelené hory, plochy na průmysl. zóně,
plochy kolem garáží,
místní části: Stržanov, Veselíčko, Radonín, …

 2
CELKEM