Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 3. 4. 2023 do 3. 5. 2023 na celém území města jarní úklid.

zveřejněno: 15. 3. 2023
od 3. 4. 2023 do 3. 5. 2023

1) V době od 3. dubna do 3. května 2023 proběhne blokové čištění města (rozpis viz. tabulka).
Žádáme občany, aby v uvedených termínech v daných lokalitách neparkovali  svá vozidla. V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo technických problémů mohou být některé termíny posunuty. Vždy sledujete přechodné dopravní značení umístěné s časovým předstihem v jednotlivých lokalitách. Cena za odtah ze zóny zakázaného stání při blokovém čištění je v tomto roce 1815 Kč, při vrácení na místo 3630 Kč, při nevyzvednutí za každý den úschovy 100 Kč.

 

2) Ve dnech 13. dubna do 15. dubna 2023 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, a dále např. pneumatiky jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek               6:00 – 17:00 hodin 
sobota     7:00 – 13:00 hodin

 

3) V době od 17. dubna do 28. dubna 2023 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka). Objemný odpad bude odvezen na skládku a odpad ze zeleně bude zpracován v kompostárně ve Žďáře nad Sázavou.

 

4) Biopopelnice se začnou vyvážet v pravidelných týdenních intervalech od 1. dubna 2023 do 30. listopadu 2023.
Biopopelnice, které již dosloužily (např. dlouholetým používáním již praskly) město nenahrazuje novými.
Občané si tuto nádobu musí zakoupit sami, stejně jako např. popelnici na komunální odpad. Svoz bude i nadále zajištěn zdarma.

 

5) Zároveň opětovně žádáme občany, aby neukládali krabice a jiné obaly ke kontejnerům na tříděný odpad!