Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 1. 4. 2019 do 25. 4. 2019 na celém území města jarní úklid.

zveřejněno: 8. 4. 2019
od 1. 4. 2019 do 25. 4. 2019

 

1) Od 1. 4. 2019 bude probíhat blokové čištění města (rozpis viz. tabulka). Uvedené termíny mohou být v případě nepříznivého počasí posunuty, je třeba se řídit především instalovaným přechodným dopravním značením.

 

2) Ve dnech 8. dubna – 10. dubna 2019 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:
pondělí – pátek                6:00 – 17:00 hodin
sobota                              7:00 – 13:00 hodin

 

3) V době od 11. dubna do 24. dubna 2019 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

 

4) Biopopelnice se od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 vyvážejí stejně jako vloni v pravidelných intervalech -  úterý (případně středa). Stále je možné zažádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

 

5) V roce 2018 došlo k nákupu dalších 2 ks kontejnerů na textil – byly umístěny na ul. Jiřího z Poděbrad a Lučiny. Jedná se o kontejnery pro Diakonii Broumov, kterých je nyní ve městě 13 ks. Dalších 8 ks kontejnerů na textil bylo rozmístěno pro firmu Textil Eco a.s. Seznam stanovišť uvádíme zde.

 

6) V letošním roce plánujeme rozmístit na každé sídliště jednu nádobu na kovy z domácností – celkem 10 ks, podobně jako je tomu u nádob na oleje. Seznam rozmístění nádob zde.

 

7) Dále plánujeme pro 1. pololetí 2019 nákup dalších tašek na tříděný odpad do domácností. O datu výdeje těchto tašek budeme informovat ve Žďárském zpravodaji.