Jarní úklid města 2018

zveřejněno: 3. 4. 2018
od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018 na celém území města jarní úklid.

1) Ve dnech 5. dubna – 7. dubna 2018 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.  
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:
pondělí – pátek                                  6:00 – 17:00 hodin
sobota                                                7:00 – 13:00 hodin

 

2) V době od 9. dubna do 20. dubna 2018 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

 

3) Biopopelnice se od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa).

 

4) V loňském roce došlo k rozšíření třídění u hřbitovů na Zelené hoře a na Jamské ulici. Na tato místa byly přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (čisté bio), dále plasty, sklo a směsný komunální odpad. Žádáme občany, aby se zapojili do třídění i na těchto místech.

 

5) V době od 10. dubna do 27. dubna 2018 bude probíhat blokové čištění ulic (rozpis viz. tabulka).