Kam s vyřazeným mobilem nebo mp3-kou

Město Žďár nad Sázavou se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

Každý občan má nyní možnost zbavit se zdarma starého mobilu, kalkulačky, telefonu, drobných počítačových vybavení, MP3, discmanu - vyhozením do připravené nádoby tzv. E-boxu. Ten umístěn v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, u bočního vchodu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

E-box

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení, je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič, obsahující zdraví škodlivé materiály, vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.