Rozmístění kontejnerů na textil - Diakonie Broumov

  Adresa Počet Popis
1 tržnice 2 ks  velký
2 u Tokozu 1 ks  velký
3 Nádražní u Ingotu 1 ks  velký
4 sběrný dvůr 1 ks  velký
5 Brodská naproti poště 2 ks  malý
6 Jamborova točna MHD 1 ks  malý
7 KD Vysočany 1 ks  malý
8 Vnitřní u obchodu 1 ks  malý
9 Srázná 1 ks  malý
10 Bezručova u fotb.hřiště 1 ks  malý
11 Jiřího z Poděbrad 1 ks  malý
12 Lučiny 1 ks  malý