Nové kontejnery na kovy a souhrn informací o odpadech

zveřejněno: 31. 7. 2019
 • Započali jsme s tříděním kovových odpadů z domácností. K jednomu kontejneru na kovy na Lučinách přibylo 10 ks popelnic o objemu 240 l do kterých lze ukládat drobný kovový odpad z domácností – tzn. plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácností, které neobsahují nebezpečné látky. V žádném případě sem nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby (hrozí riziko vznícení), ani kovové součásti vozidel apod.

Seznam stanovišť:

 1. Veselská u MŠ
 2. U Táferny
 3. U Orlovny
 4. Bratří Čapků u obchodu
 5. KD Vysočany
 6. Nádražní u Auto…  (za domem č. or. 47, 49)
 7. Vodojem točna
 8. Mělkovice
 9. Veselíčko
 10. Stržanov
Nádoba na kovy

 

 • Součástí červnového vydání Žďárského zpravodaje byl leták s názvem „Proč třídit odpad“.
  Občanům města se po čase opět dostaly ucelené informace z oblasti odpadového hospodářství trošku jiným pohledem. Leták obsahuje nejen základní informace, kam které odpady odložit, ale také harmonogram svozu odpadů, provozní dobu sběrného dvora a dále zajímavé porovnání vytříděných odpadů ve Žďáře a srovnání se zbytkem republiky.

 

 • V červnu byly dodány tašky na tříděný odpad v nákladu 1000 ks (500 ks větší + 500 ks menší sady). Všechny tašky již byly vydány zdarma občanům s trvalým bydlištěm ve Žďáře na základě předloženého občanského průkazu. 

 Tašky na tříděný odpad

 

 • Dále jsme zakoupili 3 ks kontejnerů na bílé sklo, které byly umístěny na ulici Sadovou, Nádražní a Bezručovu. Na těchto stanovištích zkvalitníme třídění skla dvousložkovým způsobem.

 

 • 17. - 18. září 2019 plánujeme vymytí všech nádob na bioodpady u bytových i rodinných domů.


 

 • V měsíci červnu byl proveden úklid pod všemi kontejnery na tříděný odpad ve městě i místních částech. Všechny kontejnery byly zvednuty a bylo pod nimi zameteno a vše uklizeno. Celkový úklid přišel město na 55 335 Kč a bylo odvezeno téměř 2 t smetků.

Kontejnery na tříděný odpad


Druhý den po úklidu, kdy kontejner na plasty byl zcela prázdný, někdo odložil krabici na uklizené veřejné prostranství – tzn. založil černou skládku a práce mnohých, aby naše město bylo čisté, přišla vniveč…

 Kontejnery na tříděný odpad druhý den po úklidu


Nutno také dodat, že každý týden jezdí auto okolo těchto nádob a uklízí pohozené odpady, což samozřejmě za rok obnáší nemalé finanční prostředky.

 

Žádáme občany, aby odpady ukládali pouze do kontejnerů!!!

 

 

Místo pro kontejnery před úklidem

před úklidem

Místo pro kontejnery po úklidu

po úklidu