Nové zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad

zveřejněno: 13. 9. 2016

Odbor komunálních služeb informuje, že v  měsíci červenci a srpnu došlo k vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad.

Na některých stanovištích se jedná o zcela nové zpevněné plochy, někde byly rozšířeny stávající plochy.

K vybudování jsme přistoupili na základě úspěšného grantového řízení  u kolektivního systému  ASEKOL, který tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč.

Celkové náklady činily 100 684,- Kč.

Jedná se o stanoviště na ulicích:

  1. Bezručova ( zastávka MHD) - rozšíření
  2. Na Úvoze u kulturního domu - rozšíření
  3. Neumannova u tržnice - nové
  4. Libická ( u Orlovny) - nové
  5. Nádražní 35 – 37 - rozšíření

 

Tímto krokem zkvalitníme separaci odpadů na veřejně přístupných místech města a zároveň se zlepší možnost udržovat pořádek a čistotu.

Kolektivní systém ASEKOL se zabývá zpětným odběrem a ekologickým zpracováním vysloužilých elektrospotřebičů. V našem městě máme rozmístěno 21 ks červených kontejnerů. Do těchto nádob patří veškeré drobné elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory).

Opětovně žádáme občany, aby neukládali odpady v okolí kontejnerů, ale přímo do nádob.

Děkujeme.