Leták o třídění odpadů ve Žďáře nad Sázavou

V měsíci červenci 2012 byl do všech domácností v našem městě distribuován 8 stránkový barevný leták (vyrobený na recyklovaném papíře) o třídění odpadů ve Žďáře nad Sázavou. Leták nabízí již známé informace, co do kterého kontejneru patří, co nikoli, co se s vytříděným odpadem dále děje a v neposlední řadě, co z něho lze vyrobit. Také zde nalezneme nejznámější značky obalů, důležitá telefonní čísla - na městský úřad, firmu ODAS - na sběrný dvůr, sběrné suroviny a také provozní doby těchto provozoven.

Druhou částí letáku jsou informace o třídění elektrozařízení. Kolektivní systém Asekol již v roce 2010 předal městu do bezplatné výpůjčky 9 ks červených kontejnerů. V letáku jsou podrobné informace o umístění nádob a hlavně o tom, jak se elektrospotřebičů správně zbavit. Na informační kampaň získalo město od kolektivního systému Asekol příspěvek ve výši 11 120,- Kč.

Leták o třídění odpadů