Odpady

Tříděné odpady

Bioodpady

 

Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Sběrný dvůr

Poplatek za komunální odpad

Nakládání s odpady v době nákazy COVID-19

Plán odpadového hospodářství

Informace pro podnikatele k nakládání s odpady


 

Informace z odpadového hospodářství

1) V poslední době se množí stížnosti pracovníků sběrného dvora na nespokojené obyvatele při ukládání stavebních odpadů. Stavební odpady je každý povinen likvidovat na vlastní náklady (více zde).  Nelze je ani ukládat do popelnice na komunální odpad, kdy dochází k přetěžování nádob. Pokud zjistí zaměstnanci uložení takového odpadu, nemusí být popelnice vyvezena.

2) Biopopelnice se vyvážejí od dubna do listopadu v pravidelných týdenních intervalech
- každé úterý či středa.

Stále ještě lze na městském úřadě požádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. Také v  této souvislosti chceme apelovat na to, že se množí případy přetěžování těchto nádob. Je to spojeno s jarním úklidem a odpadů je v tomto období vždy více. Mokrá tráva je těžká, často dochází ke zhutnění odpadů a následně k vylamování koleček či prasknutí nádoby. Za toto ovšem obsluhující zaměstnanci firmy nenesou zodpovědnost.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob:
-       plastová popelnice 120 l – 60 kg
-       plastová popelnice 240 l – 110 kg
-       kontejner 1100 l  - 360kg

3) Provádíme svoz použitých olejů a tuků. Rozmístěno je 20 ks popelnic o objemu 240 l na sběr použitých olejů a tuků z domácnosti. Tyto oleje velmi zatěžují kanalizaci a naopak mohou být dobře využity v bioplynové stanici. Zde je jednoduchý návod: použitý olej nalijte do plastové láhve a pevně uzavřete. Tuto láhev vhoďte do výše zmiňované popelnice.
Seznam stanovišť popelnic na použité oleje a tuky z domácností

4) Společnost Asekol nám nabídla dalších 9 ks červených kontejnerů (na použité drobné elektrozařízení), které jsme rozmístili na ulice: Libušínská, U Táferny, Libická (u Orlovny), Nerudova, Rybářská, Haškova a do místních částí Radonín a Mělkovice. Nyní jich máme celkem 21 ks.

5) Stále však se v okolí kontejnerů objevuje velké množství objemných odpadů, které hyzdí naše město (viz. leták)

Naší snahou je zajistit dostatečné množství nádob na třídění odpadů - tzv. „supermíst“, kde by občané odložili vše nepotřebné z domácností na jednom místě.