Odpady 2016

V měsíci dubnu proběhl jarní úklid. Podařilo se nám uklidit město - zamést silnice, chodníky, někteří spoluobčané shrabali veřejná prostranství, za což jim patří naše poděkování.

Další informace z odpadového hospodářství uvádíme níže.

1) V poslední době se množí stížnosti pracovníků sběrného dvora na nespokojené obyvatele při ukládání stavebních odpadů. Stavební odpady je každý povinen likvidovat na vlastní náklady (více zde).  Nelze je ani ukládat do popelnice na komunální odpad, kdy dochází k přetěžování nádob. Pokud zjistí zaměstnanci uložení takového odpadu, nemusí být popelnice vyvezena.

2) Biopopelnice se od dubna 2016 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech

- každé úterý či středa.

Stále ještě lze na městském úřadě požádat  o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. Také v  této souvislosti chceme apelovat na to, že se množí případy přetěžování těchto nádob. Je to spojeno s jarním úklidem a odpadů je v tomto období vždy více. Mokrá tráva je těžká, často dochází ke zhutnění odpadů a následně k vylamování koleček či prasknutí nádoby. Za toto ovšem obsluhující zaměstnanci firmy nenesou zodpovědnost.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob:

-       plastová popelnice 120 l – 60 kg
-       plastová popelnice 240 l – 110 kg
-       kontejner 1100 l  - 360kg

3) Nově začneme se svozem použitých olejů a tuků. Během měsíce května rozmístíme
20 ks popelnic o objemu 240 l na sběr použitých olejů a tuků z domácnosti. Tyto oleje velmi zatěžují kanalizaci a naopak mohou být dobře využity v bioplynové stanici. Zde je jednoduchý návod: použitý olej nalijte do plastové láhve a pevně uzavřete. Tuto láhev vhoďte do výše zmiňované popelnice.
Seznam stanovišť popelnic na použité oleje a tuky z domácností

4) V dubnu jsme rozmístili dalších 6 ks kontejnerů na papír 1100 l s horním výsypem. Jedná se o další předcházení hromadění odpadů v okolí kontejnerů. Kontejnery, umístěné v loňském roce na pět vybraných míst se osvědčily. Dalších pět kontejnerů umístíme k separačním nádobám na ulicích Purkyňova, Palachova, Libušínská, Studentská – 2 ks, Na Úvoze.

5) Společnost Asekol nám nabídla dalších 9 ks červených kontejnerů (na použité drobné elektrozařízení), které jsme rozmístili na ulice: Libušínská, U Táferny, Libická (u Orlovny), Nerudova, Rybářská, Haškova a do místních částí Radonín a Mělkovice. Nyní jich máme celkem 21 ks.

6) Další 3 ks kontejnerů na použitý textil, hračky a obuv bude umístěno na ulice: Jiřího z Poděbrad, Libická u Orlovny, křižovatka Okružní dolní – vjezd do ulice V Zahrádkách.

7) Stále však se v okolí kontejnerů objevuje velké množství objemných odpadů, které hyzdí naše město (viz. leták)

Naší snahou je zajistit dostatečné množství nádob na třídění odpadů - tzv. „supermíst“, kde by občané odložili vše nepotřebné z domácností na jednom místě.