Odpady

 

Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Tříděné odpady

Nádoby na tříděný odpad - mapa

Bioodpady

 

!!! Zkušební svoz komunálního odpadu ve 14denních intervalech !!!

Sběrný dvůr

Poplatek za komunální odpad

Nakládání s odpady v době nákazy COVID-19

Plán odpadového hospodářství

Informace pro podnikatele k nakládání s odpady


 

Informace z odpadového hospodářství

  • V poslední době se množí stížnosti pracovníků sběrného dvora na nespokojené obyvatele při ukládání stavebních odpadů. Stavební odpady je každý povinen likvidovat na vlastní náklady (více zde).  Nelze je ani ukládat do popelnice na komunální odpad, kdy dochází k přetěžování nádob. Pokud zjistí zaměstnanci uložení takového odpadu, nemusí být popelnice vyvezena.

 

  • Biopopelnice se vyvážejí od dubna do listopadu v pravidelných týdenních intervalech

- každé úterý či středa.

Stále ještě lze na městském úřadě požádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. Také v  této souvislosti chceme apelovat na to, že se množí případy přetěžování těchto nádob. Je to spojeno s jarním úklidem a odpadů je v tomto období vždy více. Mokrá tráva je těžká, často dochází ke zhutnění odpadů a následně k vylamování koleček či prasknutí nádoby. Za toto ovšem obsluhující zaměstnanci firmy nenesou zodpovědnost.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob:
-       plastová popelnice 120 l – 60 kg
-       plastová popelnice 240 l – 110 kg
-       kontejner 1100 l  - 360kg