Odpady

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Specifikace sběrných nádob a jejich použití

Bioodpady

Tříděné odpady

Nádoby na tříděný odpad - mapa

Strategie rozvoje odpadového hospodářství 2021+ města Žďár nad Sázavou

Nakládání s odpady v době nákazy COVID-19

Informace pro živnostníky k nakládání s odpady dle nového zákona o odpadech

Vyhodnocení pasportu stanovišť nádob na tříděný sběr ve Žďáře nad Sázavou

Svozová společnost AVE


 

Od října 14denní svoz popelnic

Sběrný dvůr

Poplatek za komunální odpad

Plán odpadového hospodářství