Navýšení počtu svozů modrých kontejnerů na papír

zveřejněno: 11. 9. 2020

Vážení spoluobčané,

po zavedení zkušebního 14 denního svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice) ve vytipovaných  lokalitách máme v terénu vysledováno, že kontejnery na papír se plní rychleji než doposud. Proto přistupujeme k navýšení počtu svozů těchto modrých kontejnerů, a to z týdenní frekvence na 2 x týdně – vždy pondělí a čtvrtek.

Nadále budeme i přímo v terénu sledovat zaplněnost nádob a další podmínky svozu a reagovat dle potřeby.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na předcházení vzniku odpadů i na odpovědném třídění separovaných složek.