Zkušební svoz komunálního odpadu ve 14denních intervalech

zveřejněno: 3. 9. 2020
od 1. září 2020

 

Vážení spoluobčané,

od 1. září 2020 probíhá v našem městě a jeho místních částech zkušební svoz komunálního odpadu ve 14denních intervalech.
Již v roce 2017 jsme na podněty občanů vyzkoušeli pilotní projekt 14denního svozu popelnic s komunálním odpadem v Mělkovicích. Nyní přistupujeme k tomuto způsobu svozu u rodinných domů v celém městě včetně místních částí. Tento typ svozu se netýká sídlišť a rodinných domů v ZR 1 – město, zde bude svoz i nadále prováděn v původním týdenním režimu.

Od září 2020 se bude vyvážet v sudé týdny vždy v úterý a ve středu.

Věříme, že tento systém bude dlouhodobě prospěšný pro každého z nás.

 

Rozpis vyvážení podle lokalit:

úterý:

sídliště ZR 2 - Zámek

ZR 3 - Klafar

ZR 5 - Vysočany

Stržanov

středa:

ZR 6 - Přednádraží

ZR 7 - Vodojem

Veselíčko

Radonín

 

 

Proč to děláme? 

  • připravujeme se na zákaz skládkování komunálního odpadu
  • rádi bychom tímto krokem zkvalitnili třídění a předcházeli vzniku zbytečných odpadů
  • nechceme občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad, který je již od roku 2013 stále v částce 580 Kč pro osoby s trvalým pobytem, přechodem na 14denní svoz tedy nebudeme nuceni tento poplatek navyšovat
  • před zimou proběhne vyhodnocení nového režimu svozu a podle něj se nastaví vývozy pro příští období

 

V případě dotazů kontaktujte Odbor komunálních služeb, paní Miluši Kozákovou
miluse.kozakova@zdarns.cz
tel.: 566 688 183

 

Až 40 % odpadu v popelnicích na komunální odpad tvoří bioodpady, které se snažíme separovat různými opatřeními. Rozdali jsme přes 1200 biopopelnic a stále je možno si o ně zažádat. Dále je možné žádat o kompostér, kdy žadatelé jsou zapisováni do pořadníku. V případě, že se kvalitně třídí, je zbytkového komunálního odpadu méně a 14denní svoz by měl být dostačující. Pokud rodina z různých důvodů produkuje více komunálního odpadu, může si zakoupit další popelnici, která bude vyvážena.

 

Víte, jak dlouho se rozkládají vaše odpadky?

ohryzek jablka, hrušky     16 dní
slupka od banánu  5 měsíců
slupka od pomeranče  1 rok
krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry, čerstvá mléka) 7 let
nedopalek cigarety s filtrem 15 let
plechovka 15 let
igelitový sáček či taška 25 let
žvýkačka 50 let
plastový kelímek 70 let
PET lahev 100 let
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií 100 let
jednorázové pleny 250 let
sklo pravděpodobně tisíce let
polystyren     pravděpodobně desetitisíce let

   zdroj: www.eprehledy.cz