Plán zimní údržby

zveřejněno: 14. 11. 2018

V roce 2018 se údržbě místních komunikací, stejně jako v předešlých letech, věnuje stejná firma a práce probíhají klasicky podle plánu zimní údržby pro období 2018 - 2019. V případě, že chcete nahlásit problémy s vývozem sněhu, zpoždění či jakýkoli jiný problém týkající se zimní údržby místních komunikací obraťte se prosím na odbor komunálních služeb (viz. kontakty níže), který má údržbu místních komunikací v náplni. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti, zvláště o víkendech a svátcích, je možno hlásit též na služebnu městské policie (566 622 588), která závady předá pověřeným osobám.


Plán zimní údržby

 

 1. Zimní údržbu místních komunikací v obvodu Města Žďáru nad Sázavou zajišťuje:
  • Pro město Žďár nad Sázavou:
   Ing. Josef Pitka
   Lesní 30
   591 01 Žďár nad Sázavou
  • Pro obce Veselíčko, Mělkovice, Radonín, Stržanov:
   Agroslužby, a.s.
   Veselíčko
 2. Spojení na pracovníky MÚ ve Žďáře nad Sázavou, pověřené výkonem státního dozoru na MK
  Odbor komunálních služeb:
  Vedoucí: Ing. Dana Wurzelová
  Tel.: 566 688 180
  Referent: Jiří Kasper
  Tel.: 566 688 181
  Referent: Ing. Miloslav Dvořák
  Tel.: 566 688 181

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti, zvláště o víkendech a svátcích, je možno hlásit též na služebnu městské policie (566 622 588), která závady předá pověřeným osobám.