Podzimní úklid města 2021

zveřejněno: 1. 10. 2021
od 7. do 22. října 2021

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 7. 10. 2021 do 22. 10. 2021 na celém území města podzimní úklid.

1) Ve dnech 7. října – 9. října 2021 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, a dále např. pneumatiky jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek:  6:00 – 17:00 hodin
sobota:    7:00 – 13:00 hodin

                 

2) V době od 11. října do 22. října 2021 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka). Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

 

3) Biopopelnice se budou vyvážet v pravidelných intervalech do 30. listopadu 2021.
Biopopelnice, které již dosloužily (např. dlouholetým používáním již praskly) město nenahrazuje novými.
Občané si tuto nádobu musí zakoupit sami, stejně jako např. popelnici na komunální odpad. Svoz bude i nadále zajištěn zdarma.