Podzimní úklid města 2018

zveřejněno: 2. 10. 2018

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 8. 10. 2018 do 19. 10. 2018 na celém území města podzimní úklid.

1) Ve dnech 4. října – 6. října 2018 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek    6:00 – 17:00 hodin 
sobota 7:00 – 13:00 hodin

 

2) V době od 8. října do 19. října 2018 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

3) Biopopelnice se od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa). Od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 to bude 1x za 14 dní. Přesné termíny zveřejníme v některém z dalších vydání Žďárského zpravodaje a na internetu města.

4) V době od června do září 2018 jsme rozdali občanům Žďáru a místních částí do bezplatné výpůjčky 300 ks kompostérů od firmy JRK 1050. Město na jejich nákup získalo 85%  dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

5) Do 15. 10. 2018 stále probíhá soutěž ve sběru baterií ve spolupráci s krajským úřadem a kolektivním systémem ECOBAT. Žádáme občany, aby podpořili tuto akci, při které vítězné město v kraji Vysočina obdrží příspěvek na charitativní projekt.
Baterie lze odevzdat u informační kanceláře na městském úřadě i na sběrný dvůr.