Podzimní úklid města 2020

zveřejněno: 7. 10. 2020
od 8. 10. 2020 do 24. 10. 2020

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 8. 10. 2020 do 24. 10. 2020 na celém území města podzimní úklid.

1) Ve dnech 8. října – 10. října 2020 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek:  6:00 – 17:00 hodin
sobota:    7:00 – 13:00 hodin

                 

2) V době od 12. října do 24. října 2020 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

 

3) Biopopelnice se budou až do 30. 11. 2020 vyvážet stejně jako vloni v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa). V místních částech 1x 14 za dní. Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zájemce, kteří tuto možnost od města zatím nevyužili.