Pravidla pro přidělování prodejních míst (stánkový prodej) na žďárské pouti

Prodejci, kteří se zúčastnili pouti a mají zájem o stejné místo i do budoucna, musí poslat svoji písemnou přihlášku (stačí i e-mailem) na adresu MěÚ Žďár nad Sázavou, nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Po tomto datu budou přidělována zbývající místa na stánkový prodej ostatním zájemcům – s přihlédnutím k nabízenému sortimentu zboží, účasti na dřívějších akcích a termínu přihlášky. Zájem o místa vždy značně převyšuje naše možnosti. Z kapacitních důvodů proto nelze vyhovět všem zájemcům.