Ukládání stavebních odpadů na sběrném dvoře

Na základě četných dotazů a nejasností při odkládání odpadů ze stavebních činností na sběrném dvoře na Jihlavské ulici byl s účinností od 1. 8. 2011 sestaven seznam pro ukládání stavebních odpadů, plně hrazených občanem (viz níže).

Žádný z těchto odpadů katalogové skupiny číslo 17 nelze zařadit do objemného odpadu, který se na sběrném dvoře ukládá zdarma a platbu provádí za své občany město.

V platnosti je stále Vyhláška č. 1/2001 z 3. 12. 2001 o systému sběru shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem.

Tato vyhláška stanoví, že platbu hradí osoba, která tento odpad ukládá.

  • kat.č. 170107 - stavební suť, cihly, ytongy, obklady, dlažby, zbytky cementu
  • kat.č. 170101 - betony, bet.překlady, parapety, obrubníky
  • kat.č. 170605 - eternitové střešní krytiny, stoupačky, desky s obsahem azbestu
  • kat.č. 170903 - střešní krytina (lepenka dehtová i papírová), železniční pražce, izolace s obsahem dehtu, dřevo s dehtovou lepenkou
  • kat.č. 170202 - drátosklo, copilit (skleněné panely)
  • kat.č. 170201 - veškeré stavební dřevo (stará prkna, laťky, trámy, dřevo z likvidace zahradních chat, altánků apod.)
  • kat.č. 170904 - sádrokartony, skelná vata, heraklit, bytové jádro, znečištěný polystyren (např. betonem, stavebním lepidlem apod.), kovové zárubně s betonem, lepená hliníková okna, izolace, odpadní PVC trubky, lišty, sklo-laminátové desky, znečištěná stavební suť cizí příměsí, luxfery (skleněné tvárnice znečištěné betonem, stavební sutí).