Postup vydávání čipových karet držitelům průkazek zlaté Janského plakety

zveřejněno: 20. 3. 2012

Oznamujeme vám, že ke dni 31.3.2012 přestaly platit v MHD Žďár nad Sázavou papírové průkazky držitelů zlaté Janského plakety, které opravňují k bezplatné přepravě v MHD.

Pokud držitel papírové průkazky zlaté Janského  plakety i nadále požadoval bezplatnou přepravu v MHD, musel požádat do 20.3.2012 o vydání čipové karty.

Postup:

V informační kanceláři ZDAR, a. s. (ul. Sadová – park „U Ivana“) požádá držitel papírové průkazky o vydání čipové karty – doloží 1 fotografii a předloží  současnou papírovou průkazku vydanou Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou, odborem komunálních služeb (dále jen odbor KS).

Pokud je již držitelem některé čipové karty firmy ZDAR, a.s. a nebude požadovat vydání nové karty, ale pouze změnu typu karty kterou vlastní, přiloží k žádosti i tuto kartu, aby bylo možné provést změnu typu karty.

Naformátování karty musí být provedeno v programu evidence karet. 

Vydání karty nebo změna typu karty bude provedena do 5 pracovních dnů.

Při převzetí čipové karty je držitel povinen odevzdat současnou papírovou průkazku v informační kanceláři firmy ZDAR, a.s.

Pokud u žadatele o vydání čipové karty nebude souhlasit bydliště uvedené v občanském průkazu s adresou na papírové průkazce, musí žadatel nejprve navštívit odbor KS, kde mu po opravení údajů v evidenci bude vystaven přípis, na základě kterého může požadovat vydání čipové karty pro držitele zlaté Janského plakety.

Noví žadatelé o tuto čipovou kartu se musí taktéž dostavit na odbor KS, kde jim  po zaevidování bude vystaven přípis pro dopravce k vydání čipové karty.

Pro návštěvu na odboru KS je vhodné si dohodnout schůzku na tel. č. 736510451 – Ing. Dvořák.

Ceník:  (cenu hradí žadatel v informační kanceláři ZDAR, a. s.  při sepsání žádosti)

  • Vydání nové karty je zpoplatněno částkou 150,- Kč.
  • Změna typu karty je zpoplatněna částkou 30,- Kč.