Možnosti umístění reklamy

Pro umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení kontaktujte firmu

HOSTALEK-WERBUNG spol. s. r.o.
Riegrova 175
560 02 Česká Třebová

tel.: 465 569 881, 606 617 088

Výlep na plakátovací plochy ve městě zajišťuje firma

RENGL, s.r.o.
Zákopnická 354/11
460 14 Liberec

tel.: 485 111 298, 485 110 896
fax: 485 113 936
e-mail: info@rengl.cz