Povinnost registrace „Potravinářského podniku“.

Výroba a prodej potravin jsou považovány za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

1.   Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání (např. živnostenské oprávnění, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele).

2.   Výrobce i prodejce se musí registrovat u SZPI.

V případě registrace jde pouze o evidenční (ne povolovací) povinnost, která vyplývá
z § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Vyplněný formulář „Registrace předmětu činnosti“ se zasílá před zahájením, ukončením činnosti územně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v místě sídla podnikatele. Územní působnost  inspektorátů včetně kontaktů je uvedena na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“

Registrační formulář naleznete na adrese: 
http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx.

Další informace na stránkách SZPI: http://www.szpi.gov.cz/