Informace pro provozovatele hostinských zařízení

S účinností od 1.7.2010 je u vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti (restaurace, vinárny, hospody, jídelny, občerstvení, bufety, a pod ) jeho provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda jde o

a) nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno",

b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno", nebo

c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" a zároveň prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření zakázáno" a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření povoleno".

Vzhled grafických značek je upraven v příloze zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velikost grafických značek „Kouření zakázáno" a „Kouření povoleno" musí být nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky" musí být nejméně 16 cm x 24 cm.

Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory, v nichž je kouření povoleno, musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem . Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít prostory, v nichž je kouření povoleno, stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno".