Informace pro začínající podnikatele

Stále častěji se na živnostenský úřad obracejí podnikatelé, kteří krátce po získání živnostenského oprávnění nebo jiného povolení k podnikatelské činnosti obdrželi poštou nevyžádaný dopis z tzv. „Rejstříku obchodu a živností" z Brna, který vyvolává klamný dojem povinné platby za zápis do tohoto rejstříku.

U dopisu je současně přiložena poštovní poukázka pro provedení platby ve výši až 1700 Kč.

Upozorňujeme, že žádný Rejstřík obchodu a živností jako instituce veřejné správy neexistuje a žádnou povinnost se v něm zapisovat jako podnikatelé nemáte.

Dopis svým grafickým provedením, zejména zneužitím termínu poplatek, strohým „úředním" textem, může vyvolat dojem povinného zápisu u státní instituce (obvykle obchodního rejstříku vedeného soudem). Nabídka obsažená v dopise a její účel není žádným způsobem blíže vysvětlen či adresátovi objasněn.

Ve skutečnosti se jedná o skrytou komerční nabídku inzerce nebo zapsání podnikatele v běžných komerčních inzertních seznamech, internetových přehledech existujících firem, a to za úplatu.

Neplaťte proto bez rozmyšlení žádné částky za služby, které jste si nevyžádali. Informujte se předem a dobře zvažte svůj postup. Využijte své prostředky na reklamu efektivně!