Jednotné kontaktní místo (JKM)

Úlohou JKM je usnadnit vstup do podnikání začínajícím poskytovatelům služeb – občanům EU, a to nejen na základě živnostenského oprávnění, ale zejména jiných druhů podnikatelských oprávnění. Tato služba je v ČR zajišťována v rámci sítě 14 obecních živnostenských úřadů stanovených vyhláškou č. 248/2009 Sb. JKM jsou součástí celoevropské sítě a jejich podoba je v každém členskému státě EU odlišná.

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

JKM tedy poskytne klientům:

 • informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby v ČR (konkrétně: povolovací orgán, postup, podmínky pro získání oprávnění, náležitosti žádosti a dokladované dokumenty, informace o lhůtách a správních. poplatcích),
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace(konkrétně: povolovací orgán, kvalifikační předpoklady, postup)
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešeních sporů (konkrétně: způsoby mimosoudního řešení, charakteristika jednotlivých způsobů, kam se obrátit)
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v EU, EHP (konkrétně: záruční lhůty, práva při uplatňování reklamací, kam se obrátit)
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc (vztahuje se na evropské, vládní i neziskové organizace)

JKM dále v rámci své zprostředkovatelské funkce:

 • zajistí předání žádostí o vyřízení různých druhů podnikatelských oprávnění (licence, oprávnění, povolení, autorizace...) orgánům kompetentním dle zvláštních právních předpisů rozhodnout o oprávnění kposkytování služby
 • bude současně plnit funkci centrálního registračního místa /CRM/, takže těmto osobám zajistí také povinné registrace (nebo oznámení) na další úřady – finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce.

Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, emailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb.

Kontakt na JKM živnostenského odboru Magistrátu města Jihlavy:
adresa: Magistrát města Jihlavy, obecní živnostenský úřad, Třebízského 16, 586 28 Jihlava

odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Gočiková,  tel.: + 420 565 593 230
Bc. Veronika Mašová, tel.: + 420 565 593 232

Jednotné kontaktní místo bylo kromě Živnostenského úřadu Magistrátu města Jihlavy zřízeno i na dalších obecních živnostenských úřadech, které se nachází (až na jednotlivé výjimky) vždy v sídle krajských měst.

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR:

 • Magistrát města Brna – Živnostenský úřad města Brna
 • Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem – obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad