Společné poradenské dny ČOI a živnostenského úřadu

Tento společný konzultační den se koná pravidelně každou první středu v měsíci na pracovišti živnostenského úřadu vždy mezi 14:00 a 16:00 hod v budově Městského úřadu Žďár n.S., 3.patro, kancelář č. 93.

Oba subjekty působí na úseku dozoru zejména v oblasti obchodu a služeb a disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti vnitřního trhu. Spotřebitelé, ale i podnikatelské subjekty mohou v rámci poradenského dne získat bezplatně důležité informace ve všech sférách spotřebitelské problematiky, ale i pomoc při řešení konkrétního osobního případu, mohou podat podnět ke kontrole, stížnost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích, do nichž se při koupi zboží nebo poskytovaných službách mohou dostat nebo dostali.

Účelem tohoto projektu je zvyšování ochrany, bezpečnosti a informovanosti spotřebitele a překonání nežádoucího chování některých podnikatelských subjektů, působících na vnitřním trhu a tím vytváření příznivého prostředí pro prodej výrobků, zboží a poskytování služeb.

Telefonické spojení na pracovníky v době vymezené pro konzultační den ( tj. 1. středa v měsíci mezi 14:00 a 16:00 hod ) je 566 688 361. Mimo tyto poradenské dny je možné se spojit s ČOI na tel. čísle 387 722 338 - sídlo inspekce České Budějovice, 567 302 351 - pobočka v Jihlavě.

Pro úplnost informace je třeba upozornit, že rady spotřebitelům zajišťují i jiné organizace. Jejich prezentaci najdete na těchto webových stránkách.