Počet oprávnění dle oborů činnosti - město Žďár n.S.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor obecní živnostenský úřad
Počty živností dle oborů na území města Žďár nad Sázavou
stav ke dni 15.8.2003

 Fyz. Prav. Celk.  Popis činnosti
-------------------------------------------------------------------------
  Řemesla

  2   1   3   Kovářství
 118  26  144   Zámečnictví
  5   3   8   Nástrojářství
 11  11   22   Kovoobráběčství
  0   3   3   Galvanizérství
  1   3   4   Slévárenství
  1   1   2   Modelářství
 46  12   58   Opravy silničních vozidel
  7   6   13   Opravy karoserií
  1   1   2   Opravy ostatních dopravních prostředků
  6   2   8   Opravy pracovních strojů
  1   0   1   Hodinářství
 33  18   51   Výroba, instalace a opravy elektrických strojů
 29  13   42   Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
  3   2   5   Broušení a leptání skla
 10   1   11   Zpracování kamene
 13   4   17   Řeznictví a uzenářství
  0   1   1   Pivovarnictví a sladovnictví
  5   3   8   Pekařství, cukrářství
  1   0   1   Cukrářství
  1   1   2   Barvení a chemická úprava textilií
  3   0   3   Zpracování kůží a kožešin
 79  16   95   Truhlářství
  1   0   1   Výroba stavebně truhlářská (obklady, okna, dve
  6   0   6   Zlatnictví a klenotnictví
 15   3   18   Polygrafická výroba
132   6  138   Zednictví
 19   0   19   Tesařství
 10   2   12   Pokrývačství
 23   2   25   Klempířství
  8   2   10   Podlahářství
 37   2   39   Vodoinstalatérství
 19   1   20   Izolatérství
  3   0   3   Kominictví
 11   1   12   Topenářství
 31   9   40   Vodoinstalatérství, topenářství
  0   1   1   Vodoinstalatérství
 19   0   19   Montáž suchých staveb
 23   1   24   Kosmetické služby
  8   1   9   Čištění textilu a oděvů
 51   1   52   Holičství, kadeřnictví
  1   0   1   Kadeřnictví
 13   2   15   Pedikura, manikura
  2   0   2   Pedikura
  1   0   1   Manikura
242  54  296   Hostinská činnost
 11   1   12   Fotografické služby

1066  217  1283   Celkem

   Vázané živnosti

  2   2   4   Výroba, montáž, opravy, revieze a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
  6   3   9   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
 19  10  29   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 56  17  73   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
  5   7  12   Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
  1   1   2   Výroba chemických látek a chemických přípravků
  0   1   1   Výroba a zpracování paliv a maziv
  4   6  10   Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetn
  1   1   2   Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovo
 58  12  70   Projektová činnost ve výstavbě
 35  29  64   Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  0   2   2   Pozemní stavby
  5   0   5   Provádění jednoduchých a drobných staveb, jeji
  2   0   2   Projektování jednoduchých a drobných staveb, j
  3   0   3   Provozování autoškoly
  8   2  10   Výkon zeměměřických činností
  2   1   3   Oční optika
  9   0   9   Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 21   0  21   Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovn
  3   1   4   Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  4   1   5   Psychologické poradenství a diagnostika
  0   1   1   Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, obje
 15   4  19   Poskytování tělovýchovných služeb
  7   7  14   Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 83  13  96   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  3   4   7   Zastupování v celním řízení
  3   0   3   Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 30   1  31   Masérské, rekondiční a regenerační služby
  5   2   7   Provozování solárií
  0   1   1   Restaurování děl z oboru výtvarných umění, kte
  2   0   2   Nákup a prodej kulturních památek nebo předmět
  5   0   5   Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a och
  4   0   4   Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 10   1  11   Provozování cestovní agentury
  2   1   3   Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  0   1   1   Měření znečišťujících a pachových látek, zprac
 413  132  545  Celkem

  Koncesované živnosti

  0   2   2   Nákup a prodej zbraní
  1   0   1   Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej,
  0   1   1   Nákup a prodej střeliva
  0   3   3   Provozování střelnic
  0   1   1   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a de
  0   1   1   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a de
  3   4   7   Poskytování telekomunikačních služeb
  2   0   2   Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných
  0   1   1   Výroba a dovoz chemických látek a chemických p
  0   2   2   Prodej chemických látek a chemických přípravků
  1   0   1   Provádění trhacích a ohňostrojných prací
  2   0   2   Provádění ohňostrojných prací
  2   0   2   Provozování pohřební služby
  1   1   2   Směnárenská činnost
 27   0  27   Taxislužba
  5   0   5   Služby soukromých detektivů
  7   2   9   Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
  2   2   4   Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými o
  1   0   1   Odstraňování nebezpečných odpadů (zneškodňován
  6   5  11   Silniční motorová doprava osobní
 71  27  98   Silniční motorová doprava nákladní
  8   6  14   Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostá
  0   3   3   Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
  7   8  15   Poskytování technických služeb k ochraně majet
  0   1   1   Kontrolní testování mechanizačních prostředků
  4   0   4   Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci
  1   0   1   Oceňování majetku pro věci movité
  2   0   2   Oceňování majetku pro věci nemovité
  1   4   5   Provozování cestovní kanceláře
  2   1   3   Nákup, skladování a prodej zdravotnických pros
 156  75  231  Celkem