Počet oprávnění dle oborů činnosti - ve správním obvodu MÚ Žďár n.S.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - obecní živnostenský úřad
Počty živností dle oborů činností ve správním obvodu MÚ Žďár n.S., stav ke dni 25.11.2003

(poznámka - nejedná se o počet provozovaných živností, ale vydaných živnostenských oprávnění)

  Fyz.  Prav. Celk.   Popis činnosti - obor

  Řemeslné živnosti

  12   2  14   Kovářství
  256  40  296   Zámečnictví
   9   4  13   Nástrojářství
  36  14  50   Kovoobráběčství
   0   2   2   Galvanizérství
   4   3   7   Slévárenství
   2   1   3   Modelářství
  15  20  135   Opravy silničních vozidel
  27   7  34   Opravy karoserií
   7   4  11   Opravy ostatních dopravních prostředků
  16  14  30   Opravy pracovních strojů
   5   0   5   Hodinářství
  58  22  80   Výroba, instalace a opravy elektrických strojů
  39  17  56   Výroba, instalace a opravy elektron. zařízení
   7   5  12   Broušení a leptání skla
  12   1  13   Zpracování kamene
  30  10  40   Řeznictví a uzenářství
   1   0   1   Mlynářství
   0   1   1   Pivovarnictví a sladovnictví
   8   3  11   Pekařství, cukrářství
   1   0   1   Pekařství
   1   0   1   Cukrářství
   3   1   4   Barvení a chemická úprava textilií
   4   0   4   Zpracování kůží a kožešin
  265  29  294   Truhlářství
   7   0   7   Zlatnictví a klenotnictví
   2   0   2   Opravy hudebních nástrojů
  20   5  25   Polygrafická výroba
  310  11  321   Zednictví
  49   0  49   Tesařství
  26   3  29   Pokrývačství
  65   4  69   Klempířství
  21   4  25   Podlahářství
  57   4  61   Vodoinstalatérství
  31   2  33   Izolatérství
   4   0   4   Kominictví
  22   1  23   Topenářství
  60  13  73   Vodoinstalatérství, topenářství
  32   2  34   Montáž suchých staveb
  35   1  36   Kosmetické služby
  12   1  13   Čištění textilu a oděvů
  95   1  96   Holičství, kadeřnictví
   3   0   3   Kadeřnictví
  17   2  19   Pedikura, manikura
   2   0   2   Pedikura
   1   0   1   Manikura
  392  79  471    Hostinská činnost
  17   1  18   Fotografické služby

 2198  335 2533   C e l k e m
*********************************************************************

  Vázané živnosti

  5   2   7   Výroba, montáž, opravy, revize vyhrazených tlakových zařízení
  9   2  11   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
  27  16  43   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  1   0   1   Výroba, opravy a montáž měřidel
 116  20  136   Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
  10   9  19   Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
  1   0   1   Výroba chemických látek a chemických přípravků
  0   1   1   Výroba a zpracování paliv a maziv
  7   6  13   Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
  2   2   4   Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových paliv
  90  16  106   Projektová činnost ve výstavbě
  55  41  96    Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  8   0   8   Provádění jednoduchých a drobných staveb
  2   0   2   Projektování jednoduchých a drobných staveb
  4   0   4   Provozování autoškoly
  10   2  12   Výkon zeměměřických činností
  2   1   3   Oční optika
  12   0  12   Technicko-organizační činnost v oblasti požární
  27   0  27   Průvodcovská činnost horská,tělovýchovná, sportovní
  3   1   4   Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  4   1   5   Psychologické poradenství a diagnostika
  0   1   1   Ošetřování rostlin, rostlinných produktů
  20   4  24   Poskytování tělovýchovných služeb
  13   8  21   Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 126  19  145   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  4   4   8   Zastupování v celním řízení
  4   0   4   Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  48   1  49   Masérské, rekondiční a regenerační služby
  6   2   8   Provozování solárií
  0   1   1   Restaurování děl z oboru výtvarných umění
  2   0   2   Nákup a prodej kulturních památek ...
  7   0   7   Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti ...
  5   0   5   Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
  15   1  16   Provozování cestovní agentury
  1   0   1   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  5  14  19   Provozování vodovodů a kanalizací
  0   1   1   Měření znečišťujících a pachových látek, ...
  3   1   4   Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků

 654  177  831   C e l k e m
*********************************************************************

  Koncesované živnosti

  3   2   5   Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup zbraní
  4   1   5   Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej střeliva,
  1   4   5   Provozování střelnic
  1   1   2   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  1   1   2   Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  4   4   8   Poskytování telekomunikačních služeb
  4   0   4   Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných
  0   1   1   Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
  0   2   2   Prodej chemických látek a chemických přípravků
  3   0   3   Provádění trhacích a ohňostrojných prací
  2   0   2   Provádění ohňostrojných prací
  2   0   2   Provozování pohřební služby
  1   1   2   Směnárenská činnost
  33   1  34   Taxislužba
  6   0   6   Služby soukromých detektivů
  10   3  13   Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
  8   2  10   Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  12   9  21   Silniční motorová doprava osobní
 166  51  217   Silniční motorová doprava nákladní
  16  10  26   Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
  0   4   4   Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
  8   9  17   Poskytování technických služeb k ochraně majetku
  0   1   1   Kontrolní testování mechanizačních prostředků
  1   3   4   Výroba a úprava kvasného lihu
  9   0   9   Oceňování majetku
  2   4   6   Provozování cestovní kanceláře

 297  114  411  C e l k e m