Statistické údaje k 31.12.2004 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

6 877

6 309

568

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

11 902

9 738

2 164

Okresní živnostenský úřad - živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 394 287 107
Vázané 883 679 204
Řemeslné 2 641 2 293 348
Volné 7 984 6 479 1 505
Průmyslovým zp. 0 0 0
Celkem 11 902 9 738 2 164