Statistické údaje k 31.12.2015 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 246

7 448

798

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 834 603 231
Vázané 1 097 918 179
Řemeslné 3 985 3 409 576
Volná 6 716 5 947 769
Celkem 12 632 10 877 1 755