Odbor rozvoje a územního plánování

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Škodová Irena Ing. 566 688 190 736 510 472 irena.skodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru
Rezervovat čas
4. patro,
kancelář č. 119
Fuksa Petr 566 688 193 736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucí, příprava a provádění staveb města, výběrová řízení zák. 137/2006 Sb. 4. patro,
kancelář č. 118
Augustová Jitka 566 688 166 - jitka.augustova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování, rozbory vzorků vody studánek, administrativa 4. patro,
kancelář č. 126
Faronová Darina Ing. 566 688 191 - darina.faronova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování, územní plán města Žďáru n.S. 4. patro,
kancelář č. 116
Radilová Lucie Mgr. Ing. 566 688 --- 604 844 319 fisla@seznam.cz Žižkova 227/1
poradenská a konzultační činnost na úseku zahradní a krajinářské architektury
Konzultační hodiny první pátek v měsíci 9.00 – 14.30 hod.
3. patro krček,
kancelář č. 162
Ryška Zbyněk Ing. Arch. 566 688 --- 736 605 107 zbynek.ryska@zdarns.cz Žižkova 227/1
poradenská a konzultační činnost - městský architekt
Konzultační hodiny každý pátek 9.00 – 14.30 hod.
3. patro krček,
kancelář č. 162
Špačková Hana Ing. Arch. 566 688 194 - hana.spackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování, územní plán města Žďáru n.S. 4. patro,
kancelář č.126
Vostrejšová Zuzana Mgr. 566 688 199 - zuzana.vostrejsova@zdarns.cz Žižkova 227/1
ochrana památek a památková péče ve správním obvodu města 4. patro,
kancelář č. 116
Vráblová Ilona Ing. 566 688 175 605 852 984 ilona.vrablova@zdarns.cz Žižkova 227/1
dotační a grantové žádosti města, Program obnovy venkova 4. patro,
kancelář č. 117
Zástěrová Markéta 566 688 192 734 510 789 marketa.zasterova@zdarns.cz Žižkova 227/1
příprava staveb města a provozně technické práce 4. patro,
kancelář č. 117

 

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?