Komunikace Farská humna

V rámci stavby „Komunikace Farská humna“ bude dokončena, zokruhována, stávající asfaltobetonová komunikace v š. 3 m s předností pro pěší a cyklodopravu. Tako komunikace byla v rámci regulačního plánu navržena jako běžecký případně in-line okruh. Kolem tohoto úseku bude dokončeno veřejné osvětlení a terénní úpravy. Zároveň bude provedeno zatrubnění stávajícího příkopu, upraveno rozcestí (klavír) podle návrhu městské architektky krajinářky, Mgr. Ing. Radilové, do kombinace dlažeb a vysázena náhradní výsadba.

Projektant:                       Ing. Matýsek, UNIPROJEKT Žďár n.S.
Stavbu provádí:               VHS Žďár nad Sázavou
Termín realizace:             26. 3. - 3. 6. 2019
Cena:                               2 mil. Kč vč. DPH

 

Zákres do ortofotomapy

Situace